Bạn đang ở đây

Công ty cổ phần tư vấn rèn luyện phát triển tài năng trẻ Kella ( Kella Center ) được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, từ cấp bậc mầm non cho đến những người đi..
Như định kỳ hàng năm, hôm qua ngày 1/8/2013, Trung tâm ngoại ngữ Kella đã tổ chức buổi họp tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội đưa ra báo cáo tổng kết những hoạt động của trung tâm..

Bảng thăm dò

Bạn quan tâm đến khóa học tiếng Anh nào nhất?