Bạn đang ở đây

Trung tâm Kella gia hạn thành công đề án tăng cường tiếng Anh bản ngữ năm học 2017-2018

Ngày 20/06 vừa qua trung tâm Ngoại ngữ Kella đã báo cáo với sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội  về kết quả của đề án tăng cường ngoại ngữ với giáo vên bản ngữ Kella năm học 2016-2017 và xin gia hạn đề án  cho năm học tiếp theo thành công.

Qua  9 năm hoạt động trung tâm Ngoại ngữ Kella đã hợp tác triển khai đề án tăng cường ngoại ngữ với giáo vên bản ngữ đến 18 trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm học tới quy mô của đề án sẽ được trung tâm mở rộng ra 20 trường. Đồng thời năm học này trung tâm Kella cũng cùng với các trường tiếp tục triển khai và mở rộng chương trình chất lượng cao "Lớp quốc tế" cho các em học sinh có nhu cầu lấy chứng chỉ IELTS ngay khi học THPT. Xin chúc mừng những thành công mà trung tâm đã đạt được trong thời gian vừa qua và mong trung tâm sẽ có những bước phát triển lớn hơn trong những năm học tới đây. 

 

Bảng thăm dò

Bạn quan tâm đến khóa học tiếng Anh nào nhất?